5a EDICIÓ

Com a curiositat d’aquest cicle us deixem els ingressos del cicle de jazz.

Estat de comptes  

Ingressos

Ingrés Ajuntament                                                      –

Ingrés entrada 6 de juliol                                   22.300

Ingrés entrada 13 de juliol                                  19.600

Ingrés entrada 20 de juliol                                32.200

Romanent sopar 27 juliol                                     3.600

TOTAL INGRESSOS                                                     

Cartell 5e cicle